doi:10.3849/1802-7199

Národní pohledy států V4 na oblast EBOP

Ve dnech 3.-4. června 2008 uspořádal v Praze v Hlavním sále Ministerstva obrany České republiky Ústav strategických studií Univerzity obrany mezinárodní konferenci s názvem Národní pohledy států V4 na oblast EBOP - Komparace přístupů a možnosti regionální spolupráce. Akce se uskutečnila ve spolupráci s Agenturou Carolina, spol. s r.o.

Základní obsahovou linií dvoudenního jednání byla diskuse o aktuálních otázkách Evropské bezpečnostní a obranné politiky a debata nad možnostmi zemí Visegrádské skupiny (V4) - jakožto institutu regionální spolupráce malých a středně velkých států - formovat doktrinální vývoj EBOP.

Konference programově i obsahově navazovala na loňské červnové mezinárodní sympózium "Bezpečnostní a obranná agenda EU" a je součástí série mezinárodních konferencí, workshopů a seminářů, které jsou pořádány výzkumnými pracovišti vojenských vysokých škol zemí V4.

Akce se konala za účasti náměstka ministryně obrany České republiky ing. Františka Padělka, zástupce náčelníka generálního štábu Armády České republiky brigádního generála ing. Miroslava Bálinta, zástupců diplomatického sboru, mezinárodní bezpečnostní komunity a dalších významných hostů. Mezi vystupujícími byli především představitelé klíčových výzkumných pracovišť z vojenských i civilních univerzit a think-tanků ze zemí Visegrádské čtyřky, jako hosté vystoupili rovněž pozvaní řečníci z Rakouska a Rumunska.

V závěru konference se uskutečnilo pracovní jednání zástupců zúčastněných institucí, kde byl projednán a rámcově odsouhlasen obsah a harmonogram další spolupráce.

ikona souboruProgram konference, ikona souborusborník z konference.

Vytvořeno 2.6.2008 9:21:43 - aktualizováno 5.6.2008 13:10:42 | přečteno 5503x | Frank