doi:10.3849/1802-7199

Noví členové redakčních orgánů časopisu

Na základě rozhodnutí rektora - velitele Univerzity obrany byl dnem 14. dubna 2008 jmenován členem redakční rady časopisu Obrana a strategie pan PhDr. Róbert Ondrejcsák, ředitel Centra pre severoatlantické záležitosti (CENAA), Bratislava, Slovensko.

PhDr. Róbert Ondrejcsák (1977). Vyštudoval politológiu, históriu a filozofiu. Titul PhDr. získal na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela. V súčasnosti pracuje ako Výkonný riaditeľ Centra pre európske a severoatlantické záležitosti (CENAA). Je spoluzakladateľom Inštitútu ázijských štúdií v ktorom pôsobí ako programový riaditeľ pre Východnú a Juhovýchodnú Áziu. V minulosti pôsobil o.i. ako riaditeľ Inštitútu bezpečnostných a obranných štúdií MO SR, ako Zástupca veľvyslanca na Veľvyslanectve SR v Maďarsku, ako poradca podpredsedu Národnej rady SR pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku. V prestížnom projekte Panoráma globálneho bezpečnostného prostredia pôsobí od začiatku ako editor, člen redakčnej rady a spoluautor. Špecializuje sa na zahraničné a bezpečnostné politiky Spojených štátov a európskych veľmocí a na Strednú Európu. Je autorom alebo spoluautorom rôznych publikácií v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky a členom redakčnej rady viacerých odborných časopisov.

Rozhodnutím redakční rady ze dne 14. dubna 2008 se členem redakčního okruhu časopisu Obrana a strategie stal pan László Póti, Ph.D., výzkumný pracovník Institutu strategických a obranných studií na Univerzitě národní obrany Mikuláše Zrinského, Budapešť, Maďarsko.

László Póti, Ph.D. (1960). Póti studied and graduated at the International Relations Faculty of the Institute for International Relations in Moscow in 1984. He worked as research fellow of the Hungarian Institute for International Relations of the Ministry of Foreign Affairs of Hungary (1987-1997), as research fellow of the background institute of the Ministry of Defence (1997-2003). Currently he is senior research fellow of the Institute for Strategic and Defence Studies of the Zrínyi Miklós National Defence University in Budapest. His main research fields are: Russian and Ukrainian foreign and security policy especially towards Europe and Central Europe, security in the post-Soviet space. He is also editor of the Center’s occasional papers series entitled Defence Studies.

Vytvořeno 27.5.2008 15:22:28 | přečteno 4314x | Frank