doi:10.3849/1802-7199

Obranné zdroje České republiky

ZETOCHA, Karel, et al. Obranné zdroje České republiky. 1. vyd. Brno : Univerzita obrany - Ústav strategických studií, 2007. 92 s. ISBN 978-80-7231-306-8.

Publikace Obranné zdroje České republiky je již pátým pokračováním seriálu vydávaného Ústavem strategických studií Univerzity obrany. Obsah jednotlivých ročníků je vždy zaměřen na konkrétní okruh problémů, dle aktuálních potřeb, možností a složení autorského kolektivu. Základní cíle této publikační řady však zůstávají neměnné. Obranné zdroje mají především poskytnout kvalifikovanou analýzu zdrojů, naznačit možný budoucí vývoj v oblasti zdrojů pro zajištění obrany ČR a hodnotit dopady tohoto vývoje na AČR.

Analýza obranných zdrojů probíhá v několika etapách či oblastech. První je predikce, následuje analýza potřeb, distribuce a v poslední etapě hodnocení výsledků a procesu jejich dosažení. V publikaci jsou čtenáři předkládány texty pokrývající rozdílné oblasti analýzy zdrojů. Přes rozbor operačních schopností, analýzu důsledků přechodu na profesionální armádu, výzkum motivace k vstupu do profesionální armády, až po nakládání s finančními zdroji v oblasti obrany. Dále zde čtenář nalezne rozpracovanou problematiku nákladů na techniku v průběhu jejího životního cyklu a rozbor stavu a schopností obranného průmyslu ČR.

Obranné zdroje České republiky byly sestaveny se záměrem představit a analyzovat aktuální problematiku v oblasti alokace zdrojů obrany. Ponechme na čtenáři hodnocení, nakolik se autorskému kolektivu podařilo tento cíl naplnit a zaujmout odbornou veřejnost.

"Považuji za podnětné, že se autoři věnují problematice sociologického výzkumu vojáků nasazovaných v zahraničních misích. Práce může sloužit jako základní teoretické zázemí. Je zde velmi zajímavá typologie motivace vojáků k účasti v zahraničních misích, kterou by bylo třeba u nás průběžně sledovat jako kontinuální, resp. longitudinální výzkum, a to nejen pokud jde o primární motivaci, ale její reflexi v průběhu a po skončení vojenské služby, zvláště u profesionálů, kteří sloužili v zahraničních misích."

PhDr. Antonín Rašek, Středisko bezpečnostní politiky, CESES FSV UK Praha

Obranné zdroje České republiky, obrázek se otevře v novém okně

V případě zájmu o titul kontaktujte:

Mgr. Karel Zetocha
Ústav strategických studií
Univerzita obrany
Kounicova 44
612 00 Brno

E-mail: karel.zetocha@unob.cz

ikona souboruPublikace ke stažení ve formátu pdf

Vytvořeno 9.1.2008 11:41:21 | přečteno 5593x | Frank