doi:10.3849/1802-7199

Postkonfliktní stabilizace - příklad Iráku

GALATÍK, Vlastimil, et al. Postkonfliktní stabilizace : příklad Iráku. 1. vyd. Brno : Univerzita obrany - Ústav strategických studií, 2007. 102 s. ISBN 978-80-7231-249-8.

Autorský kolektiv Ústavu strategických studií Univerzity obrany vydal v roce 2007 pod vedením Vlastimila Galatíka publikaci s názvem Postkonfliktní stabilizace - příklad Iráku. Publikace se zabývá současným vývojem v Iráku po zahájení invaze koaličních sil USA proti režimu Saddáma Husajna v březnu 2003. Autoři si nekladou za cíl analyzovat průběh dosavadních vojenských operací a přinášet nové poznatky pro rozvoj vojenského umění, ale zaměřují se na stabilizační fázi operace. Soustřeďují se na hledání příčin teroru a násilí, na problémy s vytvářením nových mocenských struktur uvnitř Iráku a na nastínění některých možných řešení.

Příspěvky jsou zaměřeny na konkrétní případ postkonfliktní stabilizace v Iráku, ale zobecnění a styčné body lze nalézt i ve spojení s jinými mírovými operacemi v jiných částech světa, kde se mezinárodní společenství potýká s obdobnými problémy.

Cílem autorského týmu není poskytnout čtenáři vyčerpávající analýzu a zhodnocení daného tématu ve všech detailech, ale inspirovat jej k zamyšlení nad širšími historickými a kulturními souvislostmi dění v Iráku.

Vyjádřeno slovy recenzenta:

"Publikace je aktuálním příspěvkem komentujícím situaci v Iráku po zahájení válečných operací v roce 2003 a následný vývoj v zemi. Jedná se o dílo aktuální, které sice díky nesmírně dynamickému a dramatickému vývoji v zemi nemůže postihnout ty nejnovější události, přesto však poskytne zájemci o danou problematiku cenné informace z různých úhlů pohledu... Díky svému charakteru a skutečnosti, že se na tvorbě díla podíleli jak odborníci z řad civilistů, tak vojáci, nabízí kniha různé pohledy na problematiku a může být pomůckou pro různé složky Armády České republiky i pro civilní sektor."

Náhled - Postkonfliktní stabilizace - příklad Iráku, obrázek se otevře v novém okně

V případě zájmu o remitendní výtisky kontaktujte:

Ing. Vlastimil Galatík, CSc.
Ústav strategických studií
Univerzita obrany
Kounicova 44
612 00 Brno

Tel.: +420 973 442 683
Fax.: +420 973 443 371
E-mail: vlastimil.galatik@unob.cz

Vytvořeno 22.8.2007 13:17:43 - aktualizováno 23.8.2007 16:10:01 | přečteno 4650x | Frank