doi:10.3849/1802-7199

Principy obrany České republiky 2030

GALATÍK, Vlastimil, et al. Principy obrany České republiky 2030. 1. vyd. Brno : Univerzita obrany - Ústav strategických studií, 2008. 81 s. ISBN 978-80-7231-513-0.

Kolektiv autorů Ústavu strategických studií Univerzity obrany pod edičním vedením ing. Vlastimila Galatíka, CSc. zpracoval publikaci „Principy obrany České republiky 2030“. Autoři touto prací částečně navazují na dlouhodobé výzkumné prognostické úkoly Ústavu strategických studií. V publikaci se pokusili nastínit možný vývoj bezpečnostního a operačního prostředí, predikovat vývoj disponibilních obranných zdrojů a vyvodit nejdůležitější principy, na kterých může být založena organizace obrany země ve sledovaném časovém horizontu. Je zřejmé, že přes veškerou snahu autorského kolektivu lze s téměř jistotou konstatovat, že vývoj v oblasti bezpečnosti a obrany nebude totožný s prognózou, o kterou se pokouší tato publikace, na druhou stranu se realita v řadě oblastí může značně přiblížit uváděným závěrům. Přispěje-li toto nevelké dílo i k otevření širší diskuse o budoucích otázkách bezpečnosti a obrany, budou cíle autorského kolektivu naplněny.

Z hodnocení recenzentů:

"Práci považuji za velmi aktuální, profesionální a rozvíjející daný obor... Práce má promyšlenou strukturu a je psána kultivovaným jazykem. Opírá se o relevantní naše i zahraniční literární zdroje. Je využitelná v armádě i ve výzkumných organizacích zabývajících se touto problematikou, stejně tak v občanské veřejnosti."

Genmjr. v.v. PhDr. Antonín Rašek

"Publikace Principy obrany České republiky 2030 je velmi užitečnou publikací popisující možný vývoj bezpečnostního prostředí a jeho vliv na organizaci obrany státu. Jedná se o aktuální dílo s velkým přínosem pro rozvoj znalostí v oboru, které poskytne zájemci o danou problematiku cenné informace a různé úhly pohledu.

Publikace rozšiřuje řadu nemnoha děl českého původu, které jsou zaměřeny na otázky bezpečnosti a obrany ve vzdálenějším časovém horizontu, přičemž naznačuje, kam se orientovat a jak jednotně postupovat při řešení bezpečnostních problémů, které nás s větší či menší pravděpodobností v budoucnu očekávají. Naznačuje, jaké požadavky budou kladeny na budoucí ozbrojené síly a jakými schopnostmi budou muset vojska disponovat, aby mohla čelit rizikům."

Plk. gšt. Ing. Oldřich Socha

Publikace je volně k dispozici ke stažení v elektronické podobě ikona souboruzde. Současně je vydáván omezený náklad tištěné verze, který je určen k distribuci především v rámci resortu obrany.

Principy obrany ČR 2030, obrázek se otevře v novém okně

Kontaktní osoba:

Ing. Vlastimil Galatík, CSc.
Ústav strategických studií
Univerzita obrany
Kounicova 44
612 00 Brno

Tel.: +420 973 442 683
Fax.: +420 973 443 371
E-mail: vlastimil.galatik@unob.cz

Vytvořeno 30.5.2008 12:29:46 - aktualizováno 3.7.2008 15:32:57 | přečteno 6292x | Frank