doi:10.3849/1802-7199

Příprava profesionálů v obranných a bezpečnostních silách

Katedra řízení lidských zdrojů Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany pořádá III. mezinárodní odbornou konferenci "Příprava profesionálů v obranných a bezpečnostních silách", která se uskuteční dne 11. května 2010 v sále klubu Univerzity obrany na ul. Šumavská 4, 602 00 Brno.

Nad akcí převzali záštitu:

Brig. gen. Miroslav Žižka - první zástupce náčelníka GŠ
Brig. gen. Aleš Opata - zástupce náčelníka GŠ a ředitel SOC MO
Plk. gšt. Ing. Bohuslav Dvořák - ředitel Sekce rozvoje druhů sil - operační sekce MO
Ing. Milan Gol - ředitel sekce - personální ředitel MO
Ing. Milan Máčel - ředitel, Odbor vzdělávání Sekce personální MO

Program konference:

08:00 - 09:00 Prezentace účastníků konference
09:00 - 09:15 Úvodní vystoupení (manažer konference, ředitel sekce personální MO…)
09:15 - 10:15 Vystoupení účastníků v oblasti aktuálních perspektiv rozvoje vzdělávání v ozbrojených sborech (úvodní přednáška v sekci - pplk. Ing. Vladan Holcner, Ph.D.)
10:15 - 10:30 Přestávka na občerstvení a diskuse v kuloárech
10:30 - 11:30 Vystoupení účastníků v oblasti využití implicitních dovedností v přípravě profesionálů v ozbrojených sborech
(úvodní přednáška v sekci - prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc.)
11:30 - 11:45 Přestávka na občerstvení a diskuse v kuloárech
11:45 - 12:45 Vystoupení účastníků v oblasti mezinárodních zkušeností ve vzdělávání vojenských profesionálů
(úvodní přednáška v sekci - doc. PhDr. Mária Petrufová, Ph.D.)
12:45 - 13:00 Přestávka na občerstvení a diskuse v kuloárech
13:00 - 14:00 Vystoupení účastníků v oblasti výskytu a prevence sociálně patologických jevů v ozbrojených sborech
(úvodní přednáška v sekci - doc. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.)
14:00 - 14:15 Závěr konference

Kontaktní osoba:

JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D., Univerzita obrany, FEM, Kounicova 65, 602 00 Brno,
tel. +420 973 443 291, mob. +420 774 603 444, e-mail: ivo.svoboda@unob.cz

Přihlášky na konferenci zasílejte na e-mailem na výše uvedenou adresu do 15. dubna 2010.

ikona souboruPozvánka, ikona souborupřihláška, ikona souboruvzor příspěvku.

Vytvořeno 12.3.2010 11:58:04 | přečteno 3374x | Frank