doi:10.3849/1802-7199

Rozvoj operačního umění

Odborná sekce operačního umění a taktiky (odborný a poradní orgán MO ČR pro výzkum, vývoj a inovaci) ve spolupráci se Sekcí rozvoje druhů sil - operační sekcí MO, Sekcí plánování sil MO, Společným operačním centrem MO a Univerzitou obrany pořádají v rámci série celoarmádních konferencí „Výstavba, rozvoj a použití AČR“ odborný seminář na téma "Rozvoj operačního umění". Záštitu nad akcí převzal 1. ZNGŠ AČR brigádní generál Ing. Miroslav Žižka.

Cíle semináře:

1. Poukázat na nutnost renesance teorie operačního umění a hledat motivy k iniciaci zájmu odborné komunity o tuto oblast;

2. Vyměnit si zkušenosti a poznatky z uplatňování teorie operačního umění při přípravě a vedení operací;

3. Identifikovat možnosti využití nových technologií a techniky k rozvoji operačního umění.

Odborný seminář je určen pro zástupce součástí Ministerstva obrany ČR, operačních velitelství, Univerzity obrany a širší výzkumné a vzdělávací komunity, kteří mohou přispět do odborné diskuse k danému tématu. Z odborného semináře bude zpracován sborník.

Termín: 24. února 2011, 9:00-13:00

Místo: Aula Univerzity obrany (místnost A 50, přízemí, Kounicova 44, Brno)

Kontakt:

Pplk. gšt. Ing. Ivo Pikner, Ph.D.
mobil: +420 606 629 933
tel.: +420 973 442 725
e-mail: ivo.pikner@unob.cz
ŠIS AČR: Pikner Ivo-UO

Ing. Vladislav Mrázek, CSc.
mobil: +420 724 283 232
tel.: +420 973 442 472
e-mail: vladislav.mrazek@unob.cz
ŠIS AČR: Mrázek Vladislav-UO

V případě Vašeho zájmu zúčastnit se odborného semináře, zašlete ikona souboruPřihlášku na faxové číslo 973 442 312 nejpozději do 4.února 2011. Přihlásit se je možné elektronicky na ŠIS AČR nebo e-mail (viz kontaktní osoby). V případě zájmu o vystoupení v rámci úvodních vystoupení k jednotlivým tématům, zašlete téma svého vystoupení současně s přihláškou do 4.února 2011.

ikona souboruPozvánka, ikona souborupřihláška, ikona souborurámcový program.

Vytvořeno 4.2.2011 21:21:41 | přečteno 2653x | Frank