doi:10.3849/1802-7199

Rozvoj schopností OS a jejich odraz ve vojenském umění

Ústav strategických a obranných studií uspořádal dne 26. listopadu 2008 pracovní seminář s názvem „Rozvoj schopností OS a jejich odraz ve vojenském umění“. Seminář připravilo oddělení studií vojenského umění ÚSOS, na který přijali pozvání představitelé Akademie obrany státu z Liptovského Mikuláše, v čele s plk. prof. Ing. Pavlem Pulišem,CSc., zástupci ze SOPS MO, SRDS-OS MO, Ředitelství personální podpory MO, Velitelství společných sil, Správy doktrín z Vyškova a K110 FEM UO. Největší zastoupení měli příslušníci všech tří oddělení ÚSOS v čele s ředitelem - plk. gšt. Ing. Miloslavem Váchou a jeho zástupcem, Ing. Zdeňkem Plchotem. Semináře se zúčastnili i příslušníci Kurzu generálního štábu (KGŠ).

První problém, zaměřený na vývojové trendy v bezpečnostním prostředí a jejich dopad na strategii použití OS, uvedl vedoucí Oddělení bezpečnostních a obranných studií ÚSOS PhDr. Libor Frank, Ph.D. a doplnil příslušník KGŠ, pplk. prof. MUDr. Jan Österreicher, Ph.D. O vlivu globalizace na vývoj bezpečnostního prostředí přednesl podnětný příspěvek slovenský kolega doc. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc. Obsah vystoupení i diskuse potvrdily, že se bude i v budoucnosti počítat s použitím ozbrojených sil při řešení možných krizí. Zajímavá diskuse byla kolem známé teze „od obrany území k obraně zájmů“, kde se zdůrazňoval fakt, že obrana zájmů daného státu by měla končit tam, kde začínají zájmy jiných, což není jednoduché a v mezinárodní politice jde o velmi ožehavý a hmatatelný každodenní problém.

Ve druhé části byla pozornost zaměřena na budoucí operační prostředí jako východisko pro rozvoj budoucích potřebných schopností OS. Vedoucí Oddělení vojenského umění ÚSOS, plk. gšt. Ing. Ján Spišák, v úvodním vystoupení objasnil oficiální i vlastní představy o výše uvedeném vztahu. Kromě vojenských aspektů zdůraznil i význam sociálních aspektů, majících vliv na vytvářené schopnosti vojenských sil v budoucích operacích. V zajímavém vystoupení jej doplnil příslušník KGŠ z Lotyšské republiky, pplk. Bc. Sandris Bralens, který rozebral úlohu malých států, členů NATO v tomto úsilí.

Třetím problémem byla možná úskalí ve výstavbě OS ČR k dosažení budoucích schopností OS, cesty jejich překonání. Ing. Vladimír Mrázek, CSc. v úvodu poukázal na několik možných problémů při budování systému obrany státu, při rozvoji schopností nasaditelných sil a především při výstavbě velitelských struktur. Pohled Sekce obranné politiky a strategie MO rozvinul a ještě více zkonkretizoval Ing. Jaromír Kafka.

Čtvrtý okruh problémů směřoval do oblasti vědy, výzkumu, tvorby doktrinální soustavy a vzdělávání. Diskutující ze Sekce rozvoje druhů sil - operační sekce MO (plk. gšt. Ing. Aleš Vodehnal), ze Správy doktrín (doc. Ing. Luděk Hodboď, CSc.), naši kolegové ze Slovenska, pplk. doc. Ing. Bedřich Rýznar, CSc.(zastupující vedoucí K110 Fakulty ekonomiky a managementu) a další účastníci se shodli na nutnosti inovace vojenského umění a systému kariérního vzdělávání vojenských profesionálů.

V závěrečném slově zástupce ředitele ÚSOS ing. Zdeňka Plchota zaznělo, že cíl semináře „Výměna názorů k bližší identifikaci vztahů mezi budoucími schopnostmi OS a teorií vojenského umění“ se podařilo naplnit. Myslím, že tento názor si vzala za svůj naprostá většina účastníků.

Doc. Ing. Milan Kubeša, CSc.

ikona souboruSborník ze semináře.

1, obrázek se otevře v novém okně2, obrázek se otevře v novém okně3, obrázek se otevře v novém okně4, obrázek se otevře v novém okně

5, obrázek se otevře v novém okně6, obrázek se otevře v novém okně7, obrázek se otevře v novém okně8, obrázek se otevře v novém okně

9, obrázek se otevře v novém okně10, obrázek se otevře v novém okně11, obrázek se otevře v novém okně12, obrázek se otevře v novém okně

Vytvořeno 8.12.2008 8:29:02 | přečteno 5343x | Frank