doi:10.3849/1802-7199

Sympozium česká zahraniční politika - výzva k podávání návrhů na příspěvky

V rámci dlouholetého úsilí o podnícení a udržení interdisciplinární odborné i veřejné diskuse o české zahraniční politice založil Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. v roce 2009 tradici každoročních sympozií Česká zahraniční politika, jehož třetí ročník proběhne s podporou Ministerstva zahraničních věcí v Praze 2. – 3. listopadu 2011.

Cílem každoročních sympozií je diskutovat českou zahraniční politiku ve světle nejrozmanitějších společensko-vědních oborů, a zároveň umožnit výměnu faktografických, konceptuálních, teoretických i metodologických zkušeností a poznatků mezi výzkumnými organizacemi, think tanky, nevládními organizacemi  a  univerzitními pracovišti  z celé České republiky. Neméně významným cílem je podpora a posílení interakce odborníků zodborného  prostředí s diplomatickými i politickými aktéry české zahraniční politiky.

V rámci III. Sympozia česká zahraniční politika proběhne 2. listopadu 2011 unikátní panelová diskuse,zaštítěná a připravovaná Ministerstvem zahraničních věcí, zaměřená na budoucnost financování výzkumu zahraniční politiky a mezinárodních vztahů po vládní reformě podpory výzkumu a vývoje, jíž se zúčastní mj. vysocí Grantové agentury ČR, Technologické agentury ČR, Technologického centra, Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra a dalších institucí, jichž se týká problematika financování či dotování výzkumu v ČR.

Součástí III. Sympozia rovněž bude veřejná diskuse Europinion (3. listopadu 2011), v níž za účasti předních představitelů české zahraniční a bezpečnostní politiky, předních politických aktérů a odborné veřejnosti budou diskutovány nově vzniklé resp. vznikající koncepce české zahraniční a české bezpečnostní politiky.

Třetí  - a základní - rovinou sympozia jsou tradičně odborné a akademické panely, diskutující současný výzkum české zahraniční politiky (mimopražským prezentujícím účastníkům bude v případě zájmu zajištěno ubytování).

V této souvislosti Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. vyhlašuje 

Výzvu k podávání návrhů na příspěvky a panely pro „Sympozium česká zahraniční politika“

Návrhy na příspěvky s abstrakty v maximální délce 200 slov zasílejte nejpozději 21. 9. 2011 včetně, v elektronické formě na adresu koordinátora sympozia koran@iir.cz, spolu s kontaktními údaji (telefon, pracoviště, elektronická adresa).

Návrhy na celé panely jsou obzvláště vítány, navržený panel by měl obsahovat již konkrétní abstrakty a panelisty, případně i diskusanty, přičemž počet panelistů by měl čítat 4 –6 prezentujících. Vítány budou návrhy na příspěvky z co nejširšího spektra sociálních, humanitních a ekonomických věd.

Bližší informace a široké spektrum možných témat naleznete ikona souboruzde.

Za koordinační tým,

PhDr. Michal Kořan, Ph.D.

Ústav mezinárodních vztahů
Nerudova 3
118 50 Praha 1

e-mail: koran@iir.cz

tel.: +420 251 108 110
fax.: +420 251 108 222
mob.:+ 420 777 255 719

Vytvořeno 31.8.2011 15:18:33 | přečteno 2544x | Frank