doi:10.3849/1802-7199

Taktika 2015

Katedra taktiky Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany pořádá mezinárodní vojensko-odbornou konferenci „TAKTIKA 2015“ na téma: Taktické činnosti jednotek a úkolových uskupení v budoucích operacích.

Konference se bude konat pod záštitou generálmajora Ing. Jána Gurníka, Velitele pozemních sil a brigádního generála prof. Ing. Bohuslava Přikryla, Ph.D., rektora-velitele Univerzity obrany.

Cíle konference:

  • posoudit aktuální stav bezpečnostního prostředí a jeho vliv na plánované schopnosti AČR,
  • posoudit nové přístupy v oblasti taktiky v reakci na zkušenosti z vedení občanské války v Sýrii a aktuálních bojových operací na území Iráku,
  • prodiskutovat přístupy k vytváření organizačních struktur na taktické úrovni při zavádění nových zbraní a zbraňových systémů,
  • posoudit předpokládané úlohy prvků bojové podpory v operacích,
  • posoudit vliv technologií na zvýšení operačních schopností jednotek a informační podporu velitelů,
  • diskutovat problematiku kybernetické bezpečnosti a výstavby C4ISTAR v AČR v podmínkách dosahování operačních schopností,
  • projednat problematiku přípravy velitelů a jednotek a útvarů pro plnění úkolů v operacích a stav využití zkušeností z procesu Lessons Learned,
  • prodiskutovat problematiku vzdělávání důstojníků – budoucích velitelů jednotek v národním i v mnohonárodním konceptu.

Kdy: 4.-5. listopadu 2015

Kde: Univerzita obrany, Kounicova 44 (aula 50), Brno

Pracovní jazyk: čeština, angličtina, slovenština

Přihláška a detailní informace (webové stránky konference)

Vytvořeno 10.10.2015 19:22:06 | přečteno 1324x | Frank