doi:10.3849/1802-7199

The Year of the New Presidencies: The Visegrad Countries in the EU

Asociace pro mezinárodní otázky pořádá ve spolupráci s Friedrich-Naumann-Stiftung mezinárodní konferenci na téma "The Year of the New Presidencies: The Visegrad Countries in the EU". Zástupci státní, akademické i nevládní sféry z České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska budou ve dvou panelech diskutovat o pozicích a vizích zemí Visegrádské skupiny v rámci Evropské unie, přičemž nezapomenou reflektovat i aktuální krizi eurozóny. Podařilo se středoevropským státům najít si své místo mezi sedmadvaceti členskými státy EU? Hosté budou hledat odpovědi na tuto i další otázky a ptát se, jakými formálními či neformálními mechanismy pro prosazování vlastních cílů v rámci EU státy V4 disponují, co tyto státy od členství v unii očekávají a jak vidí její budoucnost.

Program konference:

09:30 - 10:00 Registration

10:00 - 10:15 Welcome remarks

Maria Staszkiewicz, ředitelka, Asociace pro mezinárodní otázky, ČR
Václav Bacovský, Friedrich-Naumann-Stiftung, ČR

10:15 - 12:00 Panel I: Visions and ways: What do we want in the EU and how we get there

Chair: Maria Staszkiewicz, ředitelka, Asociace pro mezinárodní otázky, ČR
Jiří Georgiev, zástupce vrchního ředitele, Sekce pro Evropské záležitosti, Úřad vlády ČR, ČR
Vladimír Bartovic, ředitel, Odbor strategického plánování analýz, Ministerstvo zahraničí SR, SR
Szabolcs Horváth, seniorní poradce, Ministerstvo zahraničních věcí, Maďarsko
Leszek Jesień, koordinátor evropského programu, The Polish Institute of International Affairs, Polsko

12:00 - 12:20 Coffee break

12:20 - 14:00 Panel II: Expert perspective: Evaluating seven years and three presidencies

Chair: Viera Knutelská, analytička, Asociace pro mezinárodní otázky, ČR
Zuzana Lisoňová,  výzkumná pracovnice, Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovensko
István Hegedüs, prezident, Hungarian Europe Society, Maďarsko 
Vít Beneš, výzkumný pracovník, Ústav mezinárodních vztahů, ČR
Leszek Jesień, koordinátor evropského programu, The Polish Institute of International Affairs, Polsko

14:00 - 15:00 Buffet lunch

Pracovní jazyk: angličtina

Čas a místo konání:

Úterý 25. října 2011, 09:30 - 16:00
Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Svoji účast potvrďte na e-mail registrace@amo.cz nejpozději do neděle 23. října 2011.

Kontakt:

Tereza Jermanová
konferenční servis AMO
tereza.jermanova@amo.cz
tel.: +420 775 281 971

Vytvořeno 24.10.2011 10:07:41 | přečteno 6927x | Frank