doi:10.3849/1802-7199

Uživatelé v integrovaném prostředí NEC

Česká pobočka AFCEA a Ústav strategických a obranných studií Univerzity obrany v Brně ve spolupráci se Sekcí komunikačních a informačních systémů MO, Sekcí rozvoje druhů sil - operační sekcí MO, Společným operačním centrem MO a Veletrhy Brno a.s. pod záštitou náčelníka Generálního štábu Armády ČR generálporučíka Ing. Vlastimila Picka a zástupců Parlamentu ČR pořádají 11. mezinárodní konferenci „ITTE 2009“ „UŽIVATELÉ V INTEGROVANÉM PROSTŘEDÍ NEC“.

Motto konference: „NEC - nástroj rozvoje operačních schopností OS ČR“

Termín konání: 5. - 6. května 2009 v rámci BVV Brno.

Místo konání: BVV - Veletrhy Brno, sál MORAVA, Výstaviště 1, Brno

Čestné předsednictvo konference:

Ing. František PADĚLEK, náměstek ministryně obrany
Ing. Antonín SEĎA, zástupce Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Commodore Robert HOWELL, Royal Navy (rtd.), AFCEA Europe General Manager
Ing. Radek JINDRA, prezident české pobočky AFCEA
genmjr. Ing. Jiří HALAŠKA, Ph.D., velitel SpS
genmjr. Ing. Miroslav ŠTĚPÁN, generální ředitel HZS ČR
brig. gen. Ing. Jiří BALOUN, Ph.D., MSc., ředitel SPS MO
brig. gen. prof. Ing. Rudolf URBAN, CSc., rektor velitel Univerzity obrany
plk. gšt. Ing. Miloslav VÁCHA, ředitel ÚSOS Univerzity obrany
brig.gen. doc. Ing. Miroslav KELEMEN, PhD., rektor velitel AOS M.R. Štefánika, LM SR
RNDr. Jiří HYNEK, prezident Asociace obranného průmyslu ČR
Ing. Karel TORN, CSc., vedoucí manažer projektu, BVV Brno

Odborní garanti konference:

brig. gen. Ing. Miroslav BÁLINT
zástupce náčelníka Generálního štábu - ředitel SOC MO
plk. gšt. Ing. Jan KAŠE
ředitel Sekce komunikačních a informačních systémů MO - náčelník Spojovacího vojska AČR
brig. gen. Ing. Aleš OPATA
ředitel Sekce rozvoje druhů sil - operační sekce MO

Programový výbor konference:

Předseda programového výboru
brig. gen. Ing. Zdeněk PLCHOT, ÚSOS/UO (Ret.)
Místopředseda programového výboru
plk. prof. Ing. Václav JINDRA CSc., ČP AFCEA (Ret)

Členové programového výboru
plk. Ing. Radovan HÁJEK, SKIS MO
plk. gšt. Ing. Miloslav VÁCHA, ÚSOS/UO
doc. Ing. Josef JANOŠEC, CSc., IOO GŘ HZS ČR
prof. Ing. Ladislav BUŘITA, CSc., FVT/UO
plk. gšt. Ing. Aleš VODEHNAL, SRDS MO
mjr. Ing. Jaroslav VÍTEK, VSpS
doc. Ing. Ladislav ROZSYPAL, Dr., ÚSOS/UO
Ing. Vladislav MRÁZEK, CSc., ÚSOS/UO
pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D., ÚSOS/UO
prof. Ing. Miroslav LÍŠKA, CSc., AOS SR
doc. Ing. Marcel HARAKAL´, PhD., AOS SR
doc. Ing. Ján JAKUBEK, CSc., AOS SR
Ing. Ján MARTINKO, AOS SR
pplk. Ing. Jiří ČERNÝ, FEM/UO
Dr. Drahomír HAUSNER, CSTT

Organizační výbor konference:

Ing. Anna ORSÁKOVÁ, ČP AFCEA
Ing. Radek JINDRA, ČP AFCEA
Ing. Josef STRELEC, CSc., ČP AFCEA
plk. gšt. Ing. Tibor CIROK, ČP AFCEA
Ing. Rostislav JIRKAL, ČP AFCEA

Zájem o partnerství a smluvní vztahy:

Ing. Josef STRELEC, CSc.
viceprezident pro členské záležitosti, ČP AFCEA
tel.:+420 606 764 616
e-mail: strelec@secunet.cz

Cíle konference:

Informovat o současném stavu realizace Strategie budování NEC v ozbrojených silách ČR. Zabývat se obsahem a způsobem vymezení a naplňování operačních požadavků AČR v souvislosti s rozpracováním úkolů 2. kroku Reformy ozbrojených sil ČR a konkretizovat postupy k dosažení požadovaných operačních schopností po roce 2014 v nové vyšší kvalitě. Informovat o úrovních rozpracovanosti jednotlivých oblastí budování NEC. Vymezit role uživatelů v IP NEC a upřesnit uživatelské požadavky. Posoudit možné varianty postupného budování IP NEC v OS ČR a prezentovat stav budování IP NEC v ostatních armádách NATO. Ukázat možnosti a postupy vedoucí k naplnění jednotlivých schopností IP NEC (dostupnost informací, vytváření „Communities of Interest“, MCP 2009-2014-2018, vytváření dynamického a spolupráci podporujícího prostředí, sdílená znalost a pochopení operační situace, atd.). Rozbor kriterií definujících naplnění těchto schopností.

Zaměření konference:

Konference je především určena příslušníkům sekcí MO a GŠ, VeSpS, VePod, brigád a praporů OS ČR, vědecko-pedagogickým pracovníkům UO, VA Vyškov, Policejní akademie ČR v Praze a pracovníkům GŘ HZS a složek MV.

Konference je dále určena představitelům státní správy a samosprávy, zástupcům společností, které podporují rozvoj schopností NEC v OS ČR.

Témata konference:

 • budování NEC,
 • operačně taktické aspekty problematiky NEC,
 • požadavky uživatelů na poskytované služby integrovaného prostředí NEC,
 • příprava personálu,
 • možnosti a postupy vedoucí k naplnění jednotlivých schopností IP NEC,
 • použité architektury, služby a technologie,
 • interoperabilita a bezpečnost IP NEC,
 • informační systém krizového řízení ČR.

Předložení příspěvků:

Abstrakty a autorské příspěvky budou přijímány pouze v elektronické podobě. Abstrakty příspěvků obsahující stručnou charakteristiku řešeného problému v rozsahu 700-1500 znaků včetně mezer zasílejte nejpozději do 6.2.2009. Výběr příspěvků provede programový výbor konference na základě zaslaných abstraktů. Rozsah autorského příspěvku do 20. normostran. Autorské příspěvky budou přijímány pouze ve formátu pdf nejpozději do 27.3.2009 a budou recenzovány. Všechny potvrzené příspěvky budou vydány ve sborníku na CD nosiči.

Důležité termíny:

Předběžný zájem o vystoupení do 6. 1. 2009
Zaslání abstraktů do 6. 2. 2009
Vyrozumění o přijetí abstraktu do 20. 2. 2009
Zaslání autorských příspěvků do 27. 3. 2009
Přihlášení účastníků konference do 17. 4. 2009
Zaslání prezentací (PowerPoint) do 30. 4. 2009

Program konference:

5. května 2009
08:00 - 09.00 Registrace
09:00 - 13:30 Plenární jednání
13:30 - 14:30 Oběd
od 14:30 Prohlídka expozic

6. května 2009
08:30 - 14:00 Plenární jednání
od 14:00 Prohlídka expozic

Jednací jazyky konference a sborník:

 • čeština
 • slovenština
 • angličtina

Z příspěvků konference bude vydán sborník na CD nosiči.

Další informace o konferenci jsou k dispozici na:

www.afcea.cz/akce/6-konference-itte-2009
www.unob.cz/idet/nec.aspx
www.army.cz

Abstrakty, autorské příspěvky a přihlášky posílejte na adresu:

pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D.
Univerzita obrany
Ústav strategických a obranných studií
Kounicova 65
612 00 BRNO
petr.hruza@unob.cz
ŠIS: Hrůza Petr - UO

ikona souboruPozvánka, ikona souboruprezentace, ikona souborupřihláška.

Vytvořeno 14.12.2008 21:15:28 - aktualizováno 15.1.2009 10:49:59 | přečteno 5076x | Frank