doi:10.3849/1802-7199

Vývojové trendy v naplňování operačních schopností a podíl persp. technologií ve vyzbrojování

Ústav strategických studií Univerzity obrany pořádá odborný seminář „Vývojové trendy v naplňování operačních schopností a podíl perspektivních technologií ve vyzbrojování zbrojními systémy“ v rámci řešení interního výzkumného úkolu „Principy obrany 2030“, který analyzuje a predikuje předpokládaný budoucí vývoj bezpečnostního prostředí, vojenství, zdrojů a technologií.

Cíle odborného semináře:

1. Prezentace teoretických poznatků a výměna praktických zkušeností v oblasti naplňování operačních schopností a perspektivních technologií ve vyzbrojování.

2. Predikce využívání nových technologií ve vyzbrojování ozbrojených sil: rizika, omezení a problémy.

Odborný seminář je určen pro zástupce součástí Ministerstva obrany České republiky a Generálního štábu Armády České republiky, operačních velitelství, Univerzity obrany, širší výzkumné a vzdělávací komunity a zástupce firem spolupracujících se složkami AČR, kteří mohou přispět do odborné diskuse k danému tématu.

Termín: Odborný seminář se koná dne 22. května 2008 v době od 9.00 do 13.00 hodin.

Místo: Ústav strategických studií Univerzity obrany, Kounicova 44, Brno - zasedací místnost č. 79, přízemí vpravo.

Předběžný program:

09:00 - 09:15 Současné trendy ve vyzbrojování (NATO, EU)
09:15 - 09:40 Zkušenosti z použití moderních zbraňových systémů v současných operacích
09:40 - 10:05 Trendy v rozvoji operačních schopností
10:05 - 10:30 Dlouhodobé požadavky na schopnosti (LTCR)
10:30 - 11:00 Přestávka
11:00 - 11:25 Trendy v perspektivních technologiích a jejich zavádění do zbrojních systémů
11:25 - 11:50 Budoucí operační prostředí
11:50 - 12:15 Role obranného průmyslu, vědy a výzkumu na vyzbrojování
12:15 - 13:00 Diskuse a závěr

Z odborného semináře bude zpracován a zveřejněn sborník vystoupení a diskusních příspěvků v elektronické podobě. Délka jednotlivých vystoupení by vzhledem k omezenému časovému rozsahu semináře neměla přesáhnout 10 minut.

Registrace: Registrace bude probíhat před zahájením semináře od 8.30 hodin tamtéž.

Přihláška: V případě Vašeho oznamte svoji účast na níže uvedené kontakty nejpozději do 30. dubna 2008. Kapacita semináře je omezena.

Připravená vystoupení: V případě, že uvažujete o vystoupení s podporou prezentace, žádáme Vás o jeho zpracování do podoby využitelné v připravovaném sborníku.

Stravování: Zájem o zajištění oběda (oproti úhradě v hotovosti) nahlaste při oznámení účasti.

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám k dispozici. Těšíme se na Vaši účast.

Kontaktní osoby:

Kpt. Ing. Veronika MAZALOVÁ, Ph.D.
Tel.: 973 442 896
E-mail: veronika.mazalova@unob.cz

Pplk. Ing. Ivo PIKNER
Tel.: 973 442 725
E-mail: ivo.pikner@unob.cz

Ústav strategických studií, Univerzita obrany, Kounicova 44, 612 00 Brno.
Fax: 973 443 371, E-mail: uss@unob.cz, Internet: www.unob.cz

Vytvořeno 21.3.2008 8:30:54 | přečteno 3843x | Frank