doi:10.3849/1802-7199

Žít je tak složité a umřít tak prosté...

Redakce s hlubokou lítostí oznamuje, že dne 4. prosince 2012 tragicky zahynul zakladatel a dlouholetý tvůrce časopisu Obrana a strategie, doc. Ing. Josef Janošec, CSc.

josef_janosec

Doc. Ing. Josef Janošec, CSc. absolvoval vysokoškolské vzdělání (1976), externí vědeckou přípravu (1984) i habilitační řízení (2004) na Vojenské akademii v Brně. Sloužil jako voják z povolání v letech 1971 až 1995 postupně ve Vojenské topografické službě, dále na úseku řízení vojenské vědy na GŠ a na strategickém úseku MO ČR, v Institutu pro strategická studia FMO, Institutu pro výzkum operačního umění (zástupce ředitele) a Ústavu obranných studií (ředitel odboru studia vojenského umění – ZŘ ÚOS). Po roce 1995 působil na MO ČR v oblasti řízení vědy a obranného výzkumu. V letech 2000 až 2006 byl ředitelem Ústavu strategických studií Vojenské akademie (Univerzity obrany) v Brně. Od roku 2006 krátce vedl Výzkumné centrum bezpečnosti a od 1. listopadu 2007 vykonával funkci ředitele Institutu ochrany obyvatelstva GŘ HZS ČR Lázně Bohdaneč.

Doc. Ing. Josef Janošec, CSc. v době svého působení na pozici ředitele Ústavu strategických studií Univerzity obrany inicioval založení časopisu Obrana a strategie a zásadním způsobem se zasloužil o jeho vydávání.

Odešel nejen významný odborník a přední představitel české bezpečnostní komunity, ale také skvělý kolega, spolupracovník a přítel.

Čest jeho památce.

Poslední rozloučení se zesnulým se koná ve čtvrtek 13. prosince 2012 ve 12:30 ve Velké obřadní síni krematoria města Brna (Jihlavská 1).

Vytvořeno 5.12.2012 21:19:52 - aktualizováno 7.12.2012 11:58:26 | přečteno 3206x | Frank