doi:10.3849/1802-7199

Kontakty

PhDr. Libor Frank, Ph.D.

Předseda redakční rady
libor.frank@unob.cz
Tel.: +420 973 442 993

Předseda redakční rady řídí veškerou činnost redakční rady, vede agendu spojenou s vydáváním časopisu a vykonává další funkce v souladu s příslušnými ustanoveními Statutu redakční rady. Přestože jedná jménem rady a reprezentuje časopis navenek, sám nerozhoduje o přijetí či nepřijetí textů, jejich vhodnosti pro časopis ani jinak neovlivňuje projednávání došlých příspěvků redakční radou. Rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí textu k publikování je výlučně v kompetenci redakční rady, která rozhoduje kolektivně.

Mgr. et Mgr. Jakub Fučík, Ph.D.

Tajemník redakční rady
jakub.fucik@unob.cz
Tel.: +420 973 443 881

Tajemník redakční rady vykonává úkoly stanovené předsedou redakční rady, komunikuje s autory, recenzenty a redakčními orgány. Posuzuje došlé příspěvky pouze z hlediska základního dodržení charakteru odborného textu, formálních požadavků obsažených v Pokynech pro autory a Etických standardech. Tajemník není členem redakční rady a nerozhoduje o přijímání textů do recenzního řízení.

Mgr. Martin Doleček

Výkonný redaktor
martin.dolecek@unob.cz
Tel.: +420 973 442 588

Výkonný redaktor zodpovídá za technickou a redakční přípravu časopisu, administrativní a finanční záležitosti spojené s jeho vydáváním. Řeší s autory formální a technické náležitosti příspěvků. Výkonný redaktor není členem redakční rady a nerozhoduje o přijímání textů do recenzního řízení.

Redakce časopisu Obrana a strategie

Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií
Univerzita obrany
Kounicova 65
662 10 Brno

oas@unob.cz

Vytvořeno 21.3.2007 20:54:47 - aktualizováno 1.7.2013 9:45:18 | přečteno 27176x | Frank