doi:10.3849/1802-7199

Pro autory

10 důvodů, proč publikovat v časopise Obrana a strategie

  • bodové hodnocení za publikované články
  • široká čtenářská základna
  • indexování a poskytování obsahu časopisu do řady národních i mezinárodních databází (včetně WoS, Scopus)
  • neomezený přístup čtenářů k aktuálně publikovaným textům i archivu
  • žádné poplatky za publikování
  • zdarma kvalitní a rychlé recenzní řízení
  • zjednodušená formální úprava textů
  • pravidelné vydávání dvakrát ročně
  • zajištěná distribuce časopisu klíčovým domácím i zahraničním institucím
  • otevřený a vstřícný přístup k autorům