doi:10.3849/1802-7199

Články

Časopis je obsahuje recenzované články. Články splňují nejvyšší nároky na kvalitu příspěvků a erudici autora, musí naplňovat požadovaná kvalitativní a formální kritéria a obligatorně procházejí recenzním řízením.

Struktura článku

Český (slovenský) název, případně podnázev
Anglický název, případně podnázev
Autor, spoluautoři

Abstrakt - stručná charakteristika článku (téma, řešený problém, cíl), hlavní závěry a přínosy. Rozsah 400-600 znaků (včetně mezer) v anglickém jazyce. U českých a slovenských autorů rovněž jeho ekvivalent v českém (slovenském) jazyce ve stejném rozsahu. Abstrakt nenahrazuje úvod ve vlastním textu článku.

Poděkování - v případě, že příspěvek je zpracován za finanční či jiné účasti další osoby či instituce.

Klíčová slova - max. 7 klíčových slov a slovních spojení v anglickém jazyce, u českých a slovenských autorů rovněž jejich ekvivalenty v českém (slovenském) jazyce, oddělených středníkem.

Vlastní text (včetně úvodu a závěru) - úvod nastiňuje cíle, metody, hypotézy, popř. hodnotí zdroje práce, závěr shrnuje předcházející argumentaci. Rozsah vlastního textu včetně poznámek a citací umístěných pod textem je 10-25 normostran (18 000-45 000 znaků včetně mezer). Příspěvky překračující uvedený rozsah nebudou akceptovány.

Vytvořeno 16.12.2014 23:28:34 | přečteno 3423x | Frank