doi:10.3849/1802-7199

Grafy, obrázky a tabulky

Texty publikované v časopise Obrana a strategie je možné obohatit tabulkami, obrázky, grafy, případně jinými dalšími objekty, které usnadní čtenáři orientaci v textu a interpretaci autorova sdělení. Velké množství použitých vyobrazení však může znesnadnit orientaci v textu, proto je vhodné k využití těchto prvků přistupovat jen nezbytné míře.

Tabulky

Při vkládání tabulek je nutné brát v úvahu čitelnost jejich obsahu při zmenšení na formát B5. Tabulka by měla být jednoduchá, černobílá, opatřena výstižným a číslovaným označením:

Tabulka 9: Celkové počty určených osob

 EU
NATO
OSN
OBSE
 201410
42
1
2
 201313
352
10
 201211
31
-
5
 201112
28
 -2

Obrázky, grafy a další objekty

Obrázky, grafy či jiná vyobrazení a objekty musí být přiloženy jako samostatné, jasně a výstižně označené soubory (především pro potřeby publikace v internetové verzi časopisu). V textu nebo na odpovídajícím místě zřetelně a jednoznačně uveďte, které vyobrazení zde má být vloženo. Veškerá vyobrazení musí být zpracována tak, aby neztratila na čitelnosti při zmenšení na formát B5 a při černobílém tisku (čitelnost v černobílém provedení si můžete ověřit tiskem vyobrazení na černobílé tiskárně nebo tiskem ve stupních šedi). Optimální rozměr obrázku či jiného objektu pro on-line verzi je 550 pixelů na šířku, výška není explicitně omezena. Vždy je nutné citovat zdroj. Mají-li popisky k obrázkům, schématům apod. nevětnou podobu, nepíšeme za nimi tečku. Jestliže tvoří popisek text rozčleněný do vět, tečka se píše. Každé vyobrazení je označeno číslem a případným názvem (styl „OaS Label“). Příklad zobrazení grafu:

Obrázek 8: Podíl NATO, EU a WTO v jednotlivých letech

graf

Zdroj: SCHNEIDER, Adam. International Organizations. International Politics. 2012, roč. 8, č. 2, ISSN 1235–1895, s. 52.

Vytvořeno 16.12.2014 23:27:59 | přečteno 3335x | Frank