doi:10.3849/1802-7199

Jak napsat dobrý abstrakt

Vytvoření abstraktu bývá posledním krokem před odesláním článku. Abstraktu je třeba věnovat zvýšenou pozornost, neboť právě podle něj většinou čtenáři článek naleznou a rozhodnou se, zda jim stojí za přečtení. Existuje silná korelace mezi online zobrazením a následnými citacemi článků v časopisech.

  • Abstrakt by měl v rozsahu 1 000 – 1 500 znaků včetně mezer objasnit, o čem váš výzkum vypovídá, jaké metody jste použili a co jste zjistili.
  • Stěžejní pro vyhledání článku pomocí internetových nástrojů jsou první dvě věty abstraktu.
  • Cokoli v abstraktu tvrdíte nebo předkládáte, musí odrážet to, co je i součástí vašeho článku.
  • Nesmí obsahovat informace, kterých se čtenáři ve vašem článku nedostane.
  • Ujistěte se, že váš abstrakt neobsahuje zkratky, citace nebo poznámky pod čarou.
  • Využijte vaše klíčová slova (1-3); měla by však přirozeně zapadat do jeho textu. Ideálně je v abstraktu několikrát zopakujte.
  • Věnujte pozornost použitým metodám výzkumu a výstupům vaší studie, které by měly celý abstrakt uzavírat.
  • Taylor & Francis Group. 2023. „Author Servises: Supporting Taylor & Francis Authors.“ Accessed March 20, 2023. https://tinyurl.com/2p8fwwsd
  • Wiley. n.d. „Search Engine Optimization (SEO) for your article.“ Wiley Author Services. Accessed March 20, 2023. https://tinyurl.com/5n72xb7w
Vytvořeno 11.6.2023 21:49:58 | přečteno 607x | Frank