doi:10.3849/1802-7199

Profesní životopis

CV se vkládá jako prostý text do dialogového okna v Open Journal Systemu (OJS). Při vkládání příspěvku do OJS je vložení CV součástí kroku 3. Vložit metadata (Enter Metadata). V sekci Seznam přispěvatelů (List of Contributors) rozklikněte každého autora šipkou nalevo a zvolte Upravit (Edit). Zde vyplňte ORCID, url (pokud existuje), vaši instituci a následně do okna Biografické údaje (Bio Statement) vyplňte svůj stručný nestrukturovaný profesní životopis ve formě plynulého textu o rozsahu 400-500 znaků (včetně mezer) v anglickém jazyce. Autoři českých a slovenských příspěvků dodají kromě anglické verze svůj profesní životopis ve stejném rozsahu v češtině nebo slovenštině (okno čeština). Autor odpovídá za kvalitu překladu a správnost anglického textu.

Profesní životopis by měl obsahovat:

  • celé jméno a tituly autora
  • odkazy na ORCID/researcherID, Linkendin nebo jiné sociální sítě
  • kontaktní e-mail
  • rok narození
  • informace o vzdělání, příp. profesní kariéře
  • odbornou specializaci 

Vždy se ujistěte, že máte v Seznamu přispěvatelů vloženy všechny autory vašeho článku a vyplněná jejich CV.

Vytvořeno 16.12.2014 23:27:50 | přečteno 3190x | Frank