doi:10.3849/1802-7199

Profesní životopis

Současně s autorským příspěvkem odevzdejte (včetně spoluautorů) svůj stručný nestrukturovaný profesní životopis ke zveřejnění ve formě plynulého textu o rozsahu maximálně 500 znaků (včetně mezer) v anglickém jazyce. Autoři českých a slovenských příspěvků dodají kromě anglické verze svůj profesní životopis ve stejném rozsahu v češtině nebo slovenštině. Autor odpovídá za kvalitu překladu a správnost anglického textu.

Stručný profesní životopis musí obsahovat:

  • Celé jméno a tituly autora
  • ResearcherID
  • Kontaktní e-mail
  • Rok narození
  • Současné působiště vč. úplné poštovní adresy
  • Telefonní a faxový kontakt, kontaktní poštovní adresu – liší-li se od adresy působiště (údaje nebudou zveřejněny – slouží výhradně pro potřeby redakce a za účelem zaslání autorského výtisku)
  • Stručná informace o vzdělání, příp. profesní kariéře
  • Fakultativně odborná specializace
Vytvořeno 16.12.2014 23:27:50 | přečteno 2679x | Frank