doi:10.3849/1802-7199

Základní bibliografické citace

Kniha / monografie

Jméno tvůrce. Název: podnázev. Vydání. Místo publikování: Nakladatel, Rok publikování. Standardní identifikátor.

Poznámka: Vydání uvádějte pouze v případě, že nejde o první vydání („2. vyd.“ a pozdější).

Příklad:

MUMFORD, Andrew – REIS, Bruno (eds.). The Theory and Practice of Irregular Warfare. Warrior-schollarship in counter-insurgency. New York: Routledge, 2014. ISBN-13: 978-0415836906.

Kapitola v knize / monografii či její část

Jméno tvůrce kapitoly. Název kapitoly: podnázev. Jméno tvůrce. Název: podnázev. Vydání. Místo publikování: Nakladatel, Rok publikování, rozsah stran. Standardní identifikátor.

Příklad:

MUMFORD, Andrew – REIS, Bruno. Constructing and deconstructing warrior schollars. MUMFORD, Andrew – REIS, Bruno (eds.). The Theory and Practice of Irregular Warfare. Warrior-schollarship in counter-insurgency. New York: Routledge, 2014, s. 16-47. ISBN-13: 978-0415836906.

Digitalizovaná kniha / elektronická kniha

Jméno tvůrce. Název: podnázev. Vydání. Místo publikování: Nakladatel, Rok publikování. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup.

Poznámka: Digitalizovaná kniha se cituje stejně jako tištěná kniha. Navíc se uvádí informace o přístupu k digitalizované formě knihy uvedená formulací „Dostupné z:“ (např. URL adresa, místo uložení CD apod.)

Příklad:

RUBIN, Barry. Secrets of State [on-line]. Smashwords, 2013. [cit. 2014-12-12]. ISBN-13: 9781301736430. Dostupné z: http://goo.gl/VLzh6D

Kapitola v digitalizované / elektronické knize či její část

Jméno tvůrce. Název: podnázev. Vydání. Místo publikování: Nakladatel, Rok publikování, rozsah stran. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup.

Příklad:

RUBIN, Barry. On-The-Job Training: The Reagan Administration. RUBIN, Barry. Secrets of State [on-line]. Smashwords, 2013, s. 124-140. [cit. 2014-12-12]. ISBN-13: 9781301736430. Dostupné z: http://goo.gl/VLzh6D

Sborník

Jméno tvůrce. Název dokumentu. Místo publikování: Nakladatel, Rok publikování. Číslování svazku obsahujícího příspěvek. Standardní identifikátor.

Příklad:

CLEARY, Frances – FELICI, Massimo. Cyber Security and Privacy. Athens: CSP Forum, 2014. ISBN: 978-3-319-12573-2.

Příspěvek ve sborníku

Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. In: Jméno tvůrce mateřského dokumentu. Název mateřského dokumentu. Místo publikování: Nakladatel, Rok publikování. Číslování svazku obsahujícího příspěvek, Rozsah stran příspěvku. Standardní identifikátor.

Poznámka: Tvar "In:" v citaci je vždy zvýrazněn kurzivou.

Příklad:

TOUNTOPOULOS, Vasilios – GIANNAKOUDAKI, Ira – GIANNAKAKIS, Konstantinos – KORRES, Lefteris. Ensuring Trustworthiness and Security in Service Compositions. In: CLEARY, Frances – FELICI, Massimo. Cyber Security and Privacy. Athens: CSP Forum, 2014, s. 3-15. ISBN: 978-3-319-12573-2.

Elektronické periodikum

Název periodika. Vedlejší název [Typ nosiče]. Vydání. Místo publikování: Nakladatel, Rok publikování, [Datum citování]. Standardní identifikátor (ISSN). Dostupnost a přístup.

Příklad:

Obrana a strategie [on-line]. Brno: Univerzita obrany, 2014 [cit. 2014-12-15]. ISSN 1802-7199 (on-line). Dostupné z: www.obranaastrategie.cz

Příspěvek (článek) v elektronickém periodiku

Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. Název periodika. Vedlejší název [Typ nosiče]. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Číslování, Rozsah stránek příspěvku [Datum citování]. Standardní identifikátor (ISSN). Dostupnost a přístup.

Poznámka: Norma uvádí nakladatelské údaje jako povinné, pro identifikaci dokumentu však nejsou důležité, a můžete je vynechat. Typ nosiče, datum citování a dostupnost se uvádí pouze u článků v elektronických periodikách.

Příklad:

HORÁK, Slavomír. Afghánistán deset let poté. Obrana a strategie [on-line]. 2011, roč. 11, č. 2, s. 17-28 [cit. 2014-12-15]. ISSN 1802-7199 (on-line). DOI: 10.3849/1802-7199.11.2011.02.017-028. Dostupné z: http://goo.gl/EUy5bK

Tištěné periodikum

Název periodika. Vedlejší název. Místo publikování: Nakladatel, Rok publikování. Standardní identifikátor (ISSN).

Příklad:

Obrana a strategie. Brno: Univerzita obrany, 2014. ISSN 1214-6463 (print).

Příspěvek (článek) v tištěném periodiku

Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. Název periodika. Vedlejší název. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Číslování, Rozsah stránek příspěvku. Standardní identifikátor (ISSN).

Příklad:

HORÁK, Slavomír. Afghánistán deset let poté. Obrana a strategie. Brno: Univerzita obrany, 2011, roč. 11, č. 2, s. 17-28 ISSN 1214-6463 (print). DOI: 10.3849/1802-7199.11.2011.02.017-028.

Webová stránka

Jméno tvůrce webového sídla. Název webové stránky. Název webového sídla: podnázev. Vedlejší název [Typ nosiče]. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Datum aktualizace/revize [Datum citování]. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup webové stránky.

Příklad:

HYNEK, Nikola. Russia’s Deterrence by U.S. Followership? Decomposing the Czech Participation in Afghanistan. CEJISS [on-line]. Praha: MUP PRESS 2014 [cit. 2014-12-15]. Dostupné z: http://goo.gl/XhGp8s

Kvalifikační práce / Akademická práce (elektronická verze)

Jméno tvůrce. Název: podnázev [Druh nosiče]. Místo odevzdání práce, Datum odevzdání práce [Datum citování]. Dostupnost a přístup. Druh práce. Název instituce, kde byla práce napsána. Vedoucí kvalifikační práce.

Příklad:

ZETOCHA, Karel. Změna politického režimu a reforma civilní bezpečnostní zpravodajské služby: Česká republika [on-line]. Brno, 2010 [cit. 2014-12-15]. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/11178/fss_d_a2. Disertační práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra politologie. Vedoucí práce doc. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.

Kvalifikační práce / Akademická práce (tištěná verze)

Jméno tvůrce. Název: podnázev. Vedlejší název. Místo odevzdání práce, Datum odevzdání práce. Druh práce. Název instituce, kde byla práce napsána. Vedoucí kvalifikační práce.

Příklad:

ZETOCHA, Karel. Změna politického režimu a reforma civilní bezpečnostní zpravodajské služby: Česká republika. Brno, 2010. Disertační práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra politologie. Vedoucí práce doc. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.

Elektronický sborník

Jméno tvůrce. Název dokumentu [Druh nosiče]. Místo publikování: Nakladatel, Rok publikování [Datum citování]. Číslování svazku obsahujícího příspěvek. Dostupnost. Standardní identifikátor.

Příklad:

CLEARY, Frances – FELICI, Massimo. Cyber Security and Privacy [on-line]. Athens: CSP Forum, 2014 [cit. 2014-12-15]. Dostupné z: http://goo.gl/5csNhY. ISBN: 978-3-319-12574-9 (On-line).

Příspěvek v elektronickém sborníku

Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku [Druh nosiče]. In: Jméno tvůrce mateřského dokumentu. Název mateřského dokumentu. Místo publikování: Nakladatel, Rok publikování, Číslování svazku obsahujícího příspěvek, Rozsah stran příspěvku [Datum citování]. Dostupnost. Standardní identifikátor.

Poznámka: Tvar "In:" v citaci je vždy zvýrazněn kurzivou.

Příklad:

TOUNTOPOULOS, Vasilios – GIANNAKOUDAKI, Ira – GIANNAKAKIS, Konstantinos – KORRES, Lefteris. Ensuring Trustworthiness and Security in Service Compositions [on-line]. In: CLEARY, Frances – FELICI, Massimo. Cyber Security and Privacy. Athens: CSP Forum, 2014, s. 3-15 [cit. 2014-12-15]. Dostupné z: http://goo.gl/ynYsWf. ISBN: 978-3-319-12574-9 (On-line).

Legislativní dokument

Země původu. Název zákona/dokumentu. In: Sbírka. Místo publikování: Nakladatel, Rok publikování. Dostupnost.

Příklad:

Francie. Loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public. In: TEXTE ADOPTÉ n° 524 - petite loi. Paříž: Assemblée nationale, 2010. Dostupné z: http://goo.gl/vSi2TR

Jiný dokument

Kontaktujte výkonného redaktora.

Vytvořeno 16.12.2014 23:28:10 | přečteno 3904x | Frank