doi:10.3849/1802-7199

Zkratky a akronymy

Zkratky a akronymy vždy vysvětlete nebo rozepište při jejich prvním použití v textu a uvádějte a rozepisujte je vždy v jazyce příspěvku. U textů psaných v českém nebo slovenském jazyce používejte zavedených ekvivalentů cizojazyčných zkratek a akronymů buď částečně (např. NATO – Organizace Severoatlantické smlouvy), nebo úplně (např. OBSE – Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě). Tam, kde neexistuje zavedený a všeobecně známý ekvivalent v těchto jazycích, rozepište zkratku či akronym v původním jazyce a v českém/slovenském jazyce (např. RMA – Revolution in Military Affairs; Revoluce ve vojenských záležitostech).

Při používání většího počtu zkratek a akronymů je vhodné za závěr příspěvku vložit jednoduchou tabulku s jejich přehledem. Takovýto seznam používejte zejména tehdy, jedná-li se o zkratky či akronymy, jež nemusí být každému dobře známé.

Seznam použitých zkratek (příklad):

 EUEuropean Union
Evropská unie
 NATONorth Atlantic Treaty Organization
Organizace Severoatlantické smlouvy
 UNUnited Nations
Organizace spojených národů
 SCOShanghai Cooperation Organization
Šanghajská organizace pro spolupráci
 WEUWestern European Union
Západoevropská unie

Vytvořeno 16.12.2014 23:28:04 | přečteno 5919x | Frank