doi:10.3849/1802-7199

Pro recenzenty

10 důvodů, proč recenzovat články pro časopis Obrana a strategie

  • prestižní role
  • možnost ovlivnit finální podobu textů
  • výraz uznání odbornou komunitou
  • možnost zařazení do ustáleného okruhu recenzentů
  • podíl na zkvalitňování časopisu
  • ceněná aktivita z hlediska odborného růstu
  • zjednodušená a návodná forma recenzního posudku
  • finanční odměna
  • certifikát recenzenta
  • otevřený a vstřícný přístup k recenzentům