doi:10.3849/1802-7199

Redakční okruh

Redakční rada si pro svoji činnost zřizuje pomocný a poradní orgán - redakční okruh časopisu Obrana a strategie. Redakční okruh je relativně personálně ustáleným sborem vybraných spolupracovníků z řad domácí i mezinárodní bezpečnostní komunity, významných osobností a zástupců partnerských domácích i zahraničních výzkumných institucí. Členové redakčního okruhu časopisu Obrana a strategie se na vyžádání předsedy redakční rady vyjadřují ke konkrétním otázkám souvisejícím s vydáváním časopisu. Dále se aktivně podílejí na jeho propagaci, získávání autorských příspěvků, oslovování recenzentů apod.