doi:10.3849/1802-7199

Doc. PhDr. Jan ZÁHOŘÍK, Ph.D.

jzahorik@kbs.zcu.cz

Narozen 1979. V současnosti působí na Katedře blízkovýchodních studií FF ZČU. Absolvent Fakulty filozofické, Západočeské univerzity v Plzni (obor Kulturní antropologie Předního východu), v roce 2008 dokončil postgraduální studium na Ústavu Blízkého východu a Afriky, Filozofické fakulty UK v Praze. V roce 2014 se habilitoval v oboru moderní dějiny na Fakultě sociálních věd UK v Praze. Specializuje se na dějiny, politiku a společnost Rohu Afriky a konflikty v Africe.

(Kontaktní a životopisné údaje jsou platné k 15. červnu 2016.)

Vytvořeno 24.6.2016 22:02:27 | přečteno 2184x | Frank