doi:10.3849/1802-7199

Doc. PhDr. Peter BRNULA, PhD.

E-mail: peter.brnula@ujep.cz

Narodil se v roce 1979. Vystudoval sociální práci na Univerzitě Komenského v Bratislavě a na tuto oblast se také specializuje. V současné době je docentem na Fakultě sociálních a ekonomických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Jeho práce se zaměřuje na historii sociální práce a její teorie a etiku v sociální práci.

(Kontaktní a životopisné údaje jsou platné k 15. prosinci 2019.)

Vytvořeno 16.12.2019 16:04:21 | přečteno 1489x | Frank