doi:10.3849/1802-7199

Ing. Antonín NOVOTNÝ, Ph.D.

Web of Science ResearcherID: ABF-8988-2020

Scopus ID: 57202533779

ORCID iD: 0000-0002-6574-2940

VEDIDK: 3349527

E-mail: antonin.novotny@unob.cz

Narozen v roce 1963. Plukovník v záloze. V roce 1985 ukončil Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově a poté do roku 1988 vykonával velitelské funkce. V období 1988–1991 absolvoval postgraduální studium obor velitelsko-štábní, specializace zpravodajská, a následně v letech 1991–2008 působil v různých funkcích u Vojenského zpravodajství. V letech 2008–2010 pracoval jako obranný poradce ve velitelství NATO při stálé delegaci České republiky při NATO a Stálém zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu. V letech 2011–2012 akademický pracovník skupiny bezpečnostních studií, katedry celoživotního vzdělávání Univerzity obrany. Od listopadu 2012 pracuje jako odborný asistent Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií UO. V roce 2015 absolvoval doktorandské studium na Univerzitě obrany.

(Kontaktní a životopisné údaje jsou platné k 15. prosinci 2021.)

Vytvořeno 11.6.2013 11:25:07 | přečteno 5181x | antonin.novotny