doi:10.3849/1802-7199

Ing. et Ing. Vlastimil ŠLOUF, Ph.D., MBA

Web of Science ResearcherID: DUF-3543-2022

Scopus ID: 56829440500

ORCID iD: 0000-0002-8589-7974

E-mail: vlastimil.slouf@unob.cz

Narozen 1967. Absolvent technických a ekonomických studijních programů magisterského (1989, 2021) a doktorského studia (2002). V minulosti působil na velitelských, velitelsko-štábních a pedagogických pozicích v resortu Ministerstva obrany, zejména jako náčelník štábu základny PVO v Žatci a náčelník štábu skupiny SHORAD ve Strakonicích, náčelník odboru výcviku VeV-VA ve Vyškově. V letech 1997 až 2004, jako člen integrovaného pracovního týmu, stál u zrodu a zavedení automatizovaného systému velení a řízení palby PVO. Po odchodu do zálohy v roce 2011 působí v komerční sféře a zabývá se operačně-taktickými analýzami využití produktového portfolia. Od roku 2022 působí rovněž jako akademický pracovník na Katedře palebné podpory Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany. Je členem týmu pro výběr a zavedení automatizovaného systému řízení palby dělostřelectva a zabývá se problematikou analýz pro efektivní alokaci zdrojů.

(Kontaktní a životopisné údaje jsou platné k 15. červnu 2023.)

Vytvořeno 24.6.2023 20:38:20 | přečteno 186x | Frank