doi:10.3849/1802-7199

Ing. Ján SPIŠÁK, Ph.D. (plk. gšt. v zál.)

jan.spisak@unob.cz

Narozen 1958. Absolvent Vysoké vojenské školy. V letech 1983 až 2003 působil na velitelských a štábních funkcích u útvarů pozemních sil na stupních pluk, brigáda a divize. V letech 2003 až 2009 pracoval v řídících funkcích zabývajících se problematikou vojenského umění, doktrinální činností a vzděláváním příslušníků OS v kariérových kurzech. Aktivní vojenskou službu ukončil v roce 2009. V letech 2010 až 2016 působil jako akademický pracovník na Katedře celoživotního vzdělávání a na Oddělení vojenské strategie a doktrín (OdVSaD) na CBVSS UO, Brno. V současnosti pracuje ve funkci vedoucí OdVSaD. Ve své práci se zabývá problematikou vojenského umění, tvorby a rozvoje vojenských koncepcí.

(Kontaktní a životopisné údaje jsou platné k 15. prosinci 2017.)

Vytvořeno 14.6.2011 9:41:49 - aktualizováno 12.12.2011 14:15:49 | přečteno 7184x | Frank