doi:10.3849/1802-7199

Ing. Vladimír KRULÍK, plk. v.z.

krulikv@email.cz

Narozen v roce 1953. V armádě působil od roku 1968 do roku 2002. Absolvent Vojenské akademie Brno, obor inženýrská služba protiletadlového raketového vojska – v roce 1979. Specializační studium: Ekonomika a manažerské řízení v krizových situacích na VŠE Praha – v roce 1996, Problematika Evropské unie na VA Brno – v roce 2000, Bezpečnostní politika a řízení obrany na VA Brno, Středisku obranných studií univerzity v Aberdeenu a Středisku bezpečnostních studií univerzity v Gröningenu – v roce 2000. Zastával technické a velitelské funkce u radiotechnických a protiletadlových raketových útvarů protivzdušné obrany státu, vedoucí funkce u vojenských územních správních úřadů, na MO včetně GŠ AČR, mj. zástupce velitele protiletadlové raketové brigády PVOS, zástupce zmocněnce vlády ČR pro přípravu reformy ozbrojených sil ČR. V letech 2002 až 2009 poradce několika náměstků ministra obrany se zaměřením na vojensko-odbornou a správní problematiku. V současné době působí na sekci obranné politiky a strategie MO.  

(Kontaktní a životopisné údaje jsou platné k 15. červnu  2012.)

Vytvořeno 15.6.2012 23:06:09 | přečteno 6850x | antonin.novotny