doi:10.3849/1802-7199

JUDr. Jakub HANDRLICA, Ph.D.

jakub.handrlica@prf.cuni.cz

Narozen v roce 1981. Je absolventem Právnické fakulty UK v Praze, postgraduální studia absolvoval na universitách ve Spolkové republice Německo a ve Francii. V současnosti působí na katedře správního práva Právnické fakulty UK v Praze. Předmětem jeho zájmu jsou kromě obecných otázek správního práva a správního řízení i otázky právní úpravy strategických odvětví národního hospodářství (energetika, jaderná energetika, výroba a vývoz senzitivních materiálů). Je kromě jiného spoluautorem kolektivní monografie o problematice evropské právní úpravy kontroly vývozu zboží dvojího užití (MICHEL, Q.: Sensitive Trade, Bruxelles: Éditions scientifiques internationales P.I.E. Peter Lang, 2011) a členem mezinárodní skupiny expertů pro oblast kontroly vývozu zboží dvojího užití, působící pod gescí Université de Liège v Belgii. Je členem mezinárodní asociace pro právo jaderné energetiky (Association Internationale Du Droit Nucléaire). 

(Kontaktní a životopisné údaje jsou platné k 15. červnu  2012.)

Vytvořeno 15.6.2012 23:05:09 | přečteno 10264x | antonin.novotny