doi:10.3849/1802-7199

JUDr. PhDr. Tomáš KARÁSEK, Ph.D.

tomas.karasek@fsv.cuni.cz

Narozen 1978. Je vedoucím Katedry bezpečnostních studií a současně proděkanem pro rozvoj Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Více než dekádu působí na fakultním Institutu politologických studií. Ve svém výzkumu se zaměřuje na problematiku evropské a transatlantické bezpečnosti a na koncept strategické kultury. Jeho další odborné zájmy, reflektované ve výukové činnosti, zahrnují konfliktní studia, regionální bezpečnost a etiku násilí. Dr. Karásek získal Ph.D. v oboru mezinárodní vztahy a titul JUDr. v oboru právo na Univerzitě Karlově. V letech 2010 až 2013 byl také ředitelem Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky. Je absolventem Fulbrightova programu, který strávil na Columbia University v New Yorku. Fulbrightova komise v Praze jej také jmenovala svým vyslancem na Fakultě sociálních věd UK.

(Kontaktní a životopisné údaje jsou platné k 15. prosinci 2018.)

Vytvořeno 12.1.2008 11:43:02 | přečteno 9449x | Hlavacek