doi:10.3849/1802-7199

Mgr. Daša ADAŠKOVÁ, Ph.D.

dasa.adaskova@euba.sk

Narodená v Trenčíne v roku 1984. V súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka na Katedre medzinárodných politických vzťahov Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. V roku 2012 úspešne ukončila doktorandské štúdium na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v študijnom programe medzinárodné vzťahy. V rámci vedeckého výskumu sa venuje predovšetkým problematike proliferácie zbraní hromadného ničenia, medzinárodného organizovaného zločinu, hlavným bezpečnostným hrozbám a rizikám v súčasnosti a bezpečnostnej politike.

(Kontaktní a životopisné údaje jsou platné k 15. červnu 2013.)

Vytvořeno 11.6.2013 8:54:33 | přečteno 7061x | Frank