doi:10.3849/1802-7199

Mgr. David VAČKÁŘ, Ph.D.

david.vackar@czp.cuni.cz

Narozen 1976. Vystudoval přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v oboru Ochrana a tvorba životního prostředí. Titul Ph.D. získal v oboru Aplikovaná a krajinná ekologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2001 až 2005 pracoval v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR na úseku mezinárodní spolupráce. Od roku 2006 působí v Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze v oddělení indikátorů udržitelného rozvoje, od roku 2011 potom v Centru výzkumu globální změny AV ČR jako vedoucí oddělení společenského rozměru globální změny. Spolupracuje na tvorbě strategií v oblasti ochrany biodiverzity, ekosystémových služeb a adaptací na změnu klimatu. Výzkumně se podílí na realizaci evropských výzkumných projektů 7. rámcového programu (např. BASE: 2011–2014) zabývajících se problematikou přizpůsobení se globálním změnám. Je hlavním řešitelem a koordinátorem projektu EnviSec – Integrované hodnocení dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost České republiky projektu Ministerstva vnitra. V něm se zabývá zejména integrovaným hodnocením environmentální bezpečnosti z hlediska dopadů na služby ekosystémů. Přednáší na Fakultě humanitních studií UK ve studijním oboru sociální a kulturní ekologie a na Přírodovědecké fakultě UK (ochrana životního prostředí).

(Kontaktní a životopisné údaje jsou platné k 15. prosinci 2013.)

Vytvořeno 15.12.2013 14:27:57 | přečteno 4995x | Frank