doi:10.3849/1802-7199

Mgr. Jana KOSTROUNOVÁ

jana.kostrounova@uhk.cz

Narozena v roce 1986. Vystudovala Filosofickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni (bakalářský obor Blízkovýchodní studia, navazující magisterský obor Kulturní antropologie Předního východu), stipendistka Damašské univerzity a Káhirské univerzity, stážistka českých zastupitelských úřadů v Káhiře a Tunisu. Od roku 2010 pokračuje v doktorském studiu na Katedře politologie Filosofické fakulty Univerzity Hradec Králové, kde přednáší Politický islám, Moderní politické dějiny Egypta a vede kurz Arabského jazyka. Tématem její disertační práce je Koncept lidských práv v islámu: koránská interpretace versus sekularizace ve světle současné právní úpravy Egyptské arabské republiky a Tuniské republiky. Členka Česko-arabské společnosti a České společnosti pro politické vědy, arabistka; jejím odborným zájmem je arabský jazyk a literatura, Egypt, Tunisko, Sýrie, islám jako náboženství, politický islám, islámské právo, islámský radikalismus. 

(Kontaktní a životopisné údaje jsou platné k 15. prosinci 2012.)
Vytvořeno 15.6.2012 23:05:44 - aktualizováno 17.12.2012 13:23:49 | přečteno 11202x | antonin.novotny