doi:10.3849/1802-7199

MSc. Eliška LORENCOVÁ, Ph.D.

lorencova.e@czechglobe.cz

Narozena 1984. V roce 2008 v rámci stipendia pro zahraniční studenty absolvovala obor Environmentální vědy na Wageningen University, Nizozemí. Je absolventkou doktorského programu Environmentálních studií na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje v Oddělení společenského rozměru globální změny na Centru výzkumu globální změny, AV ČR, v. v. i. Zabývá se zejména problematikou bezpečnostních rizik plynoucích z globálních environmentálních změn, dopadů změny klimatu na ekosystémové služby, adaptačními opatřeními. Podílí se na řešení projektu EnviSec – Integrované hodnocení dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost České republiky projektu Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra. V rámci projektu EnviSec se zabývá zvláště identifikací a klasifikací rizik environmentální bezpečnosti ČR.

(Kontaktní a životopisné údaje jsou platné k 15. prosinci 2013.)

Vytvořeno 15.12.2013 14:26:25 | přečteno 4358x | Frank