doi:10.3849/1802-7199

npor. Ing. Bc. Ondřej PEKAŘ

Web of Science ResearcherID: HNQ-3045-2023

Scopus ID: 57952900300

ORCID iD: 0000-0003-3907-6865

VEDIDK: 2781009

E-mail: ondrej.pekar@unob.cz

Narozen 1990. Absolvent Univerzity obrany v Brně, Fakulty vojenského leadershipu, obor Řízení a použití ozbrojených sil. Dále vystudoval geografii a kartografii na Univerzitě Karlově v Praze. Sloužil ve velitelských funkcích u dělostřeleckého pluku. Od roku 2021 je studentem doktorského studijního programu Teorie obrany státu na Univerzitě obrany. Ve své výzkumné práci se zaměřuje na problematiku dělostřelectva, zejména na oblast rekognoskace a automatizace tohoto procesu.

(Kontaktní a životopisné údaje jsou platné k 15. červnu 2023.)

Vytvořeno 24.6.2023 20:37:34 | přečteno 185x | Frank