doi:10.3849/1802-7199

PaedDr. Tomáš HÁK, Ph.D.

tomas.hak@natur.cuni.cz

Narozen 1961. Vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze v oboru didaktika biologie a tělesné výchovy. Postgraduální studium absolvoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v oboru Aplikovaná a krajinná ekologie získal titul Ph.D. Od r. 1997 pracuje v Centru pro otázky životního prostředí UK, kde se zabývá výzkumem v oblasti indikátorů životního prostředí a udržitelného rozvoje (vede oddělení indikátorů environmentální udržitelnosti). Předmětem jeho zájmu jsou indikátory využívání přírodních zdrojů a interpretace výsledků ve společenských souvislostech. Dlouhodobě spolupracuje na hodnocení indikátorů udržitelného rozvoje na místní úrovni (Národní síť zdravých měst). Přednáší na Fakultě humanitních studií UK ve studijním oboru sociální a kulturní ekologie a na Přírodovědecké fakultě UK (ochrana životního prostředí). Je členem Komise životního prostředí Akademie věd ČR. Výzkumně se podílel na řešení řady mezinárodních projektů, zejména projektů 6. a 7. rámcového programu (např. INDILINK: 2007–2010; BRAINPOoL: 2011–2014) i na řešení projektů národních (např. „SP/4i2/210/07 Monitorování a hodnocení vazeb mezi životním prostředím, ekonomikou a společností prostřednictvím Situační zprávy“, Ministerstvo životního prostředí ČR 2008–2010; 2007–2011). V současnosti vede řešitelský tým Centra pro otázky životního prostředí UK v projektu EnviSec – Integrované hodnocení dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost České republiky projektu Ministerstva vnitra.

(Kontaktní a životopisné údaje jsou platné k 15. prosinci 2013.)

Vytvořeno 15.12.2013 14:25:16 | přečteno 5200x | Frank