doi:10.3849/1802-7199

pplk. gšt. Ing. Ivo PIKNER, Ph.D.

ivo.pikner@unob.cz

Narozen 1963. V roce 1986 dokončil studium na Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně. V letech 1986–1994 vykonával funkci náčelníka automobilní služby útvaru. Od roku 1995 do roku 2003 působil na katedře vojenského zpravodajství a elektronického boje Vojenské akademie v Brně. Od roku 2003 působil jako odborný asistent skupiny studií vojenství a vojenského umění Ústavu strategických studií. V období 2007 až 2008 byl zástupcem ředitele Ústavu strategických studií Univerzity obrany v Brně a později vedoucím Oddělení studií výstavby a rozvoje ozbrojených sil Ústavu strategických a obranných studií UO. V současné době působí jako vedoucí vědecký pracovník Katedry celoživotního vzdělávání FEM UO. Zabývá se charakteristikami a tendencemi vývoje vojenství a vojenském umění se zaměřením na výstavbu a rozvoj ozbrojených sil. Řeší problematiku rozvoje a použití ozbrojených sil v budoucích operacích a jejich dopad na tvorbu koncepčních dokumentů.

(Kontaktní a životopisné údaje jsou platné k 15. prosinci 2012.)

Vytvořeno 11.7.2007 13:32:00 - aktualizováno 17.12.2012 21:46:10 | přečteno 10108x | Frank