doi:10.3849/1802-7199

Pplk. Ing. Josef MELICHAR

josef.melichar@unob.cz

Narozen 1962. V letech 1980-1985 absolvoval Vojenskou Akademii Antonína Zápotockého (dnes UO) v Brně (obor vojensko-inženýrský tankový). Od roku 1985 pracoval v oblasti logistiky. Od roku 2005 pracoval v oblasti Civilně vojenské spolupráce, Psychologických operací a Informačních operací, v letech 2009 – 2012 pracoval také v oblasti vyhodnocování operací. Od července 2013 vykonával funkci výkonného důstojníka Inspektorátu NGŠ a důstojníka oddělení kontroly Inspektorátu NGŠ. V letech 2010–2013 přednášel vyhodnocování operací v kurzech plánování operací, v kurzech Psychologických operací a v kurzech Informačních operací pro školu NATO v Oberammergau (SRN). V letech 2012 a 2013 vykonával činnost specialisty a mentora v oblasti vyhodnocování operací pro Švédskou univerzitu obrany, v roce 2013 přednášel problematiku vyhodnocování operací na Baltské univerzitě obrany. Od září 2014 působí jako vedoucí vědecký pracovník Oddělení bezpečnostních studií a analýz CBVSS UO.

(Kontaktní a životopisné údaje jsou platné k 15. červnu 2016.)

Vytvořeno 11.8.2015 12:44:31 | přečteno 2574x | Frank