doi:10.3849/1802-7199

prof. Ing. Rudolf URBAN, CSc.

ORCID iD: 0000-0003-1893-4648

E-mail: ubn17@centrum.cz

Prof. Ing. Rudolf Urban, CSc. je dlouholetým pedagogem odborně působícím v oblasti logistiky a bezpečnosti. Profiluje se zejména na problematiku materiálních standardů a veřejných financí uplatnitelných při řešení krizových situací. V posledním období se zabývá bezpečnostní problematikou orientovanou na ochranu měkkých cílů. Své zkušenosti publikuje v mezinárodních časopisech registrovaných v databázích WoS a SCOPUS. Je členem několika vědeckých rad a redakčních rad zahraničních časopisů. Dlouhodobě působí v rámci doktorského studijního programu na National University of Public Service v Budapešti. Jako expertní hodnotitel působí i ve prospěch NAÚ v Praze. Na Vysoké škole AMBIS je garantem navazujícího magisterského programu Bezpečnostní management.

(Kontaktní a životopisné údaje jsou platné k 15. prosinci 2021.)

Vytvořeno 16.12.2021 20:03:56 | přečteno 2521x | Frank