doi:10.3849/1802-7199

RNDr. Dalibor PROCHÁZKA, CSc.

dalibor.prochazka@unob.cz

Narozen 1962. V roce 1986 ukončil Fakultu numerické matematiky a kybernetiky Moskevské státní univerzity. V letech 1987–1995 působil jako odborný asistent na katedře Technické kybernetiky a vojenské robotiky Vojenské akademie v Brně, v letech 1995–1997 se zabýval školicí a projektovou činností na informačním systému logistiky. Mezi lety 1998 a 2005 se podílel na výzkumu a zavádění prostředků modelování a simulace pro potřeby výcviku a vzdělávání do AČR, v letech 2000–2005 jako velitel Centra simulačních a trenažérových technologií, v letech 2006–2009 pak pracoval jako projektový manažer ve společnosti VR Group, a.s. V letech 2011–2013 se v rámci Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany věnoval oblasti informačních systémů, zejména kybernetické obraně. Od června 2013 pracuje jako odborný asistent Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií UO. Zabývá se problematikou modelování a simulace a kybernetické obrany.

(Kontaktní a životopisné údaje jsou platné k 15. prosinci 2015.)

Vytvořeno 16.12.2014 12:31:22 | přečteno 2707x | Frank