doi:10.3849/1802-7199

RNDr. Dalibor PROCHÁZKA, CSc.

Web of Science ResearcherID: ABG-8826-2020

Scopus ID: 57192007135

ORCID iD: 0000-0002-6601-0012

VEDIDK: 6554210

E-mail: dalibor.prochazka@unob.cz

Narozen v roce 1962. V roce 1986 absolvoval Fakultu numerické matematiky a kybernetiky na Moskevské státní univerzitě a v roce 1997 obhájil disertační práci v oboru technické kybernetiky na Vojenské akademii v Brně. Po odchodu z vojenské služby pracoval pro komerční a státní organizace jako projektový manažer (2006-20011), jako analytik Odboru obranné politiky a strategie Ministerstva obrany (2011-2013). Na Centru bezpečnostních a vojenskostrategických studií se od roku 2013 věnuje modelování a simulacím pro obranná a bezpečnostní studia.

(Kontaktní a životopisné údaje jsou platné k 15. prosinci 2022.)

Vytvořeno 16.12.2014 12:31:22 | přečteno 3221x | Frank