doi:10.3849/1802-7199

RNDr. Ing. Tomáš LUDÍK

tomas.ludik@unob.cz

Narozen 1984. V současnosti působí na Univerzitě obrany. Absolvent Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně (obor informační systémy).Odborná a vědecká činnost je zaměřena do oblasti procesního managementu a možnosti jeho nasazení v oblasti krizového řízení. Také se zabývá problematikou ochrany obyvatelstva při vzniku mimořádných událostí se zaměřením na informační systémy krizového řízení. Má zkušeností z vývoje informačních systémů a také z metodologie řešení výzkumných projektů. Je autorem více než 50 vědeckých a odborných publikací, výzkumných zpráv a posudků. Podílel se nebo se podílí na řešení řady projektů na národní i mezinárodní úrovni a rovněž spolupracuje s dalšími odbornými pracovišti.

(Kontaktní a životopisné údaje jsou platné k 15. červnu 2013.)

Vytvořeno 11.6.2013 9:01:31 | přečteno 5909x | Frank