doi:10.3849/1802-7199

RNDr. Svatava JANOUŠKOVÁ, Ph.D.

svatava.janouskova@czp.cuni.cz

Narozena 1976. Vystudovala přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v oboru Ochrana a tvorba životního prostředí. Titul Ph.D. získala v oboru Pedagogika (se zaměřením na chemii) na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2009 působí v Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze, kde se zabývá problematikou indikátorů udržitelného rozvoje – jejich tvorbou a implementací na lokální i národní úrovni. Spolupracuje na tvorbě kohezní politiky a operačních programů v oblasti životního prostředí. Výzkumně se podílí na realizaci evropských výzkumných projektů 7. rámcového programu (např. ESDinds: 2009–2011; BRAINPOOL: 2011–2014) zabývajících se problematikou implementace indikátorů udržitelného rozvoje do praxe. V ČR spolupracuje na tvorbě indikátorů pro měření udržitelnosti na místní úrovni (MA 21). Od roku 2011 je v rámci Centra pro otázky životního prostředí jedním z hlavních řešitelů projektu EnviSec – Integrované hodnocení dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost České republiky projektu Ministerstva vnitra. V něm se zabývá tvorbou rámce environmentální bezpečnosti a vývojem standardů a indikátorů pro hodnocení environmentálních rizik. Přednáší na Přírodovědecké fakultě UK v Praze (katedra učitelství a didaktiky biologie).

(Kontaktní a životopisné údaje jsou platné k 15. prosinci 2013.)

Vytvořeno 15.12.2013 14:25:36 | přečteno 5533x | Frank