doi:10.3849/1802-7199

Zaměření a cíle časopisu

Recenzovaný časopis Obrana a strategie vychází od roku 2001 a zaměřuje se na bezpečnostní a strategická studia, vojenství, mezinárodní vztahy a další související témata. Je určen přispěvatelům a čtenářům profesně se zabývajícím oblastí bezpečnosti a obrany: bezpečnostním expertům, příslušníkům ozbrojených sil, akademickým pracovníkům, studentům relevantních oborů (bezpečnostní a strategická studia, mezinárodní vztahy, politologie aj.) a dalším zájemcům z řad české i mezinárodní bezpečnostní komunity.

Cílem časopisu je:

  • poskytnout prostor pro prezentaci a předávání nejnovějších odborných poznatků domácí i zahraniční provenience z oblasti bezpečnostních a strategických studií,
  • vytvořit platformu pro větší vzájemnou informovanost a komunikaci mezi armádním prostředím a civilní bezpečnostní komunitou,
  • kultivovat odbornou debatu nad tématy spojenými s obranou a bezpečností.

Oblast bezpečnostních a strategických studií představuje mimořádně důležitou součást společenskovědního výzkumu. Otázky spojené s obranou a bezpečností jsou a budou stále více v centru pozornosti odborné i laické veřejnosti. Rostoucí poptávce po odborných informacích z této oblasti se snaží vycházet vstříc časopis Obrana a strategie.  

Vytvořeno 17.5.2012 15:17:47 | přečteno 19573x | Frank