doi:10.3849/1802-7199

Editorial

Vážení čtenáři,

dovoluji si vám představit druhé letošní číslo časopisu Obrana a strategie. Jeho rozsah a počet publikovaných textů je oproti předchozím číslům mírně zredukovaný, což je dáno zavedením a respektováním ještě přísnějších kvalitativních kritérií, než tomu bylo v minulosti. Časopis Obrana a strategie si vytkl jako svůj permanentní cíl zvyšování kvality a přínosu zveřejňovaných informací pro své čtenáře a uživatele a za tímto účelem byla redakcí v letošním roce přijata řada organizačních opatření. Hodláme usilovat o publikaci pouze nejlepších textů od erudovaných autorů, byť za cenu nižšího počtu příspěvků. Jako ocenění správnosti tohoto přístupu vnímáme zařazení našeho časopisu do prestižní světově uznávané databáze ERIH (European Reference Index for the Humanities), díky tomu u nás publikované texty získávají ještě vyšší bodové ohodnocení v rámci RIV (Rejstříku informací o výsledcích), než tomu bylo dosud.

A jaké příspěvky aktuální číslo přináší? Petr Vilímek ve svém článku kriticky analyzuje postup naplňování francouzské Bílé knihy a soustřeďuje se v něm především na oblast financování modernizačních programů francouzských ozbrojených sil v časech překonávání ekonomické krize. Odbornou debatu určitě rozvíří provokativní text Zdeňka Kříže, který se vrací ke kampani Severoatlantické aliance v Libyi a hájí tezi, že NATO v operaci Unified Protector překročilo mandát udělený Radou bezpečnosti OSN tím, že poskytovalo podporu jedné straně konfliktu za účelem svržení legálního režimu. Trojici článků uzavírá příspěvek Jany Urbanovské, který se detailněji věnuje tématu možné konceptualizace udržování míru OSN coby mezinárodního režimu.

Do Volné tribuny byly zařazeny dva texty. V prvním z nich se Josef Kraus zabývá rolí Íránu v současném Afghánistánu a představuje tak méně známou úlohu a vliv této regionální mocnosti ve fázi postkonfliktní stabilizace jednoho z neuralgických bodů současného světa. Ve druhém příspěvku Jana Kostrounová analyzuje současný vývoj především v severoafrických zemích po skončení Arabského jara a hledá odpověď na otázku, zda svržení autokratických režimů neotevřelo cestu nové vlně islamizace tohoto regionu.

Samozřejmou součástí čísla jsou také recenze odborných publikací a rovněž další informace, z nichž za pozornost stojí především sdělení o založení a budování Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií na Univerzitě obrany v Brně.

Vážení čtenáři, dovolte mi, abych vám jménem redakce časopisu Obrana a strategie poděkoval za projevovanou přízeň a pevně věřím, že si ji náš společný časopis udrží i nadále. Do nadcházejícího roku 2013 vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, úspěchů a životního optimismu.


, an image opens in a new window

Předseda Redakční rady


Title in English:

-

Title in Czech:

Úvodní slovo

Type:

Editorial

Author(s):

Libor FRANK

Language:

Czech

Abstract:

-

Journal:

Obrana a strategie (Defence & Strategy)

Publisher:

University of Defence

ISSN:

ISSN 1214-6463 (print) and ISSN 1802-7199 (on-line)

DOI:

10.3849/1802-7199.12.2012.02.003-004

Issue:

Volume 12, Number 2 (December 2012)

Pages:

3-4

Received:

10 December 2012

Accepted:

10  December 2012

Published online:

15 December 2012

Created 17.12.2012 22:50:11 | read 11324x | Frank