doi:10.3849/1802-7199

Doc. Ing. Jozef ŠMONDRK, Ph.D.

Narozen 1951. Vědecký pracovník Ústavu strategických studií Vojenské akademie v Brně. Je absolventem základního, postgraduálního a postgraduálního doktorandského studia VA v Brně. Po úspěšném habilitačním řízení byl jmenován docentem pro obor teorie obrany státu. Má dlouholeté praktické zkušenosti z výkonu technických, velitelsko-technických a logistických funkcí v ozbrojených silách (velitel vojskového útvaru, zástupce ředitele Úřadu pro kontrolu hospodaření Velitelství logistiky, vedoucí oddělení Kontrolní správy Inspektora logistiky AČR, vedoucí oddělení mimorezortních vztahů katalogizace odboru katalogizace majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti). Zabývá se problematikou zdrojů k zabezpečení bezpečnosti a obrany státu a Kodikačním systémem NATO zejména z pohledu jeho možného rozšiřování v ČR mimo rezort obrany. Je členem oborové rady Interní grantové agentury ÚSS VA v Brně. Aktivně se zapojuje do publikační činnosti.

Created 11.7.2007 14:36:34 | read 8593x | Hlavacek