doi:10.3849/1802-7199

Doc. Ing. Rudolf HORÁK, CSc., plk. v.z.

Rudolf.Horak@unob.cz

Narozen 1947. Vyšší dělostřelecké učiliště (1969), VA v Brně (1975). Vykonával různé velitelské funkce (od velitele čety až po velitele útvaru), štábní funkce (od staršího důstojníka operační skupiny svazku až po náčelníka štábu svazku), vědecko pedagogické funkce (odborný asistent, zástupce vedoucího katedry, vedoucího katedry, zástupce náčelníka fakulty, zástupce rektora pro vojenské věci). V roce 1992 sloužil 8 měsíců v mírových silách OSN UNPROFOR. Po skončení činnosti v misi pracoval na oddělení mírových sil OSN Sekce zahraničních vztahů MO ČR a po té na velitelství 6. mb v Brně. V současné době vykonává funkci vedoucího vědeckého oddělení Vojenské akademie v Brně.

Created 11.7.2007 13:39:37 | read 9895x | Hlavacek