doi:10.3849/1802-7199

Doc. PhDr. Jan EICHLER, CSc.

eichler@vse.cz

Narozen 1952. Po absolvování vojenské akademie pracoval na tehdejším ministerstvu národní obrany v Praze, v letech 1979 - 1982 působil na československém velvyslanectví v Paříži. V 80. letech se zabýval vyhodnocováním vojenské politiky Francie, v letech 1991 - 1994 byl zaměstnán v Institutu pro strategická studia. V současné době pracuje v Ústavu mezinárodních vztahů v Praze, kde se zabývá problematikou bezpečnosti. V r. 1990 vydal knihu „Francouzská armáda od Gaulla k Mitterrandovi“. Publikuje v řadě odborných časopisů, mj. v časopisech Mezinárodní politika a Mezinárodní vztahy. V dubnu 2004 ukončil habilitační řízení na VA Brno v oboru teorie obrany státu. Na fakultě mezinárodních vztahů VŠE přednáší předmět Mezinárodní bezpečnostní vztahy.

Created 11.7.2007 10:22:36 | read 13697x | Hlavacek