doi:10.3849/1802-7199

Mjr. Ing. Jan VALOUCH

Odborný asistent Ústavu strategických studií Univerzity obrany. Je absolventem Vojenské akademie v Brně, obor speciální komunikační systémy. Pracoval na různých funkcích úzce spojených se spojovací odborností, od velitele spojovací čety, velitele roty, staršího důstojníka operační skupiny až po učitele vysoké školy. Zabývá se zejména problematikou elektromagnetické kompatibility, která tvoří i námět jeho disertační práce v rámci doktorského studia. Znalosti k řešení disertační práce s názvem „Návrh pracoviště elektromagnetické kompatibility zaměřené na testování a vývoj vojenské techniky“ získal mimo jiné i jako vědecký pracovník Zkušebny elektromagnetické kompatibility Vojenského technického ústavu pozemního vojska ve Vyškově. V současné době se v rámci Ústavu strategických studií zaměřuje na problematiku materiálních a ekonomických zdrojů pro potřeby obrany.

Created 11.7.2007 12:41:09 | read 8723x | Hlavacek